Persondatabehandling

Car Lease ApS behandler personoplysninger i relation til kunde-og forhandlerforhold. Vi behandler dine personoplysninger sikkert og fortroligt, hvorfor behandlingen er underlagt interne retningslinjer og procedurer. Hos Car Lease ApS behandler vi dine oplysninger i overensstemmelse med god databehandlingskik.

Persondataloven er i dag hovedloven for, hvornår og hvordan personoplysninger kan behandles.
Persondata er ALLE oplysninger om en identificeret eller identificerbar fysisk person, f.eks. navn, adresse, cpr-nummer, telefonnummer, e-mailadresse, parnummer, foto, mv.
Persondata omfatter både fortrolige og følsomme oplysninger om rent private forhold.

Persondatalovens § 5 fastlægger grundprincipper, som altid skal overholdes ved behandling af personoplysninger.

 • Oplysningerne skal behandles i overensstemmelse med god databehandlingsskik.
 • Indsamlingen skal ske til udtrykkeligt angivende og saglige formål
 • Behandlingen skal være relevant og tilstrækkelig og ikke omfatte mere end påkrævet til opfyldelse af formålet.
 • Der skal ske fornøden ajourføring og kontrol.
 • Oplysningerne må ikke opbevares i længere end nødvendigt.

Car Lease ApS er underlagt oplysningspligt jf. persondataloven §§ 28-30, hvilket betyder at du som kunde skal have oplysning om den dataansvarlige samt en vejledning om formålet med behandling af de oplysninger vi indsamler.

Vi indhenter oplysninger om følgende:

 • Navn, adresse, e-mail, telefonnummer
 • CPR / CVR nr.
 • Økonomiske og skattemæssige forhold.
 • Oplysninger fra CPR og andre offentlige tilgængelige register og kilder
 • Om du er registret hos kreditoplysningsbureauer
 • RKI status

Formålet med indsamlingen af ovenstående data er for at indgå og administrere en finansieringsaftale, herunder gennemførsel af kredit- og risikovurdering, løbende administration af kontraktforhold – samt kommunikation med kunden om leasingkontrakt.

Retsgrundlaget for behandling er den finansielle lovgivning, herunder Hvidvaskloven, Skattekontrolloven, Bogføringsloven, Kreditaftaleloven, Betalingsloven og Databeskyttelsesloven.

Car Lease ApS videregiver indsamlet data intern i koncern og til eksterne samarbejdspartnere, herunder forsikringsselskaber, leverandører, bilimportør, værkstedet og afleveringssteder. Dette sker for at kunne opfylde aftalen om leasingforhold.

Car-Lease ApS behandler oplysninger der er fortrolige, derfor kræver det et udtrykkeligt samtykke til anvendelse af dine oplysninger. Samtidig kan vi oplyse, at disse oplysninger er nødvendige for, at vi kan opfylde vores aftale.

Car-Lease ApS sletter dine oplysninger løbende, når de er færdigbehandlet i vores system. Hvis der er indgået en aftale er i forpligtet til at opbevare kundens oplysninger i 5 år efter kundeforholdets ophør.

Kunden har ret til at klaget il datatilsynet, kontaktoplysninger findes her www.datatilsynet.dk

Dataansvarlig kan kontaktes på kontakt@car-lease.dk, Industrivej 10, Skanderborg telefon 91 91 78 78

Indsigelsesret, jf. persondatalovens § 31-40. Som kunde hos os har du ret til at gøre indsigelse overfor den dataansvarlige mod, at oplysningerne behandles jf. § 35.
Du har også ret til at kræve sletning/berigtigelse eller blokering af de oplysninger vi har indsamlet, hvis de viser sig at være urigtige eller vildledende på anden måde er behandlet i strid med loven, jf. § 37.

Du har således ret til at tilbagekalde samtykke, jf. §38.

Samt mulighed for at klage til datatilsynet, jf. §40.

Medarbejder hos Car Lease ApS er pålagt tavshedspligt om fortrolige oplysninger, herunder dine personlige forhold.

Oplysninger videregives ikke til samarbejdspartnere, med mindre der foreligger et skriftligt samtykke.

Ved sikkerhed brud af data rapporteres øjeblikkeligt til ledelsen, kontakt@car-lease.dk

Anmeldelse af sikkerhedsbrud skal ske til Datatilsynet inden 72 timer efter, at Car Lease ApS er blevet bekendt hermed.

Kontakt Car-Lease

Kontakt os på telefon:
91 91 78 78

Skriv til os på:
kontakt@car-lease.dk

Adresse:
Industrivej 10D,
8660 Skanderborg

Nogle spørgsmål